Disclaimer & Colofon

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Waterstudio.NL behoudt alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde teksten en beeldmateriaal.
De rechten op de publicaties en artikelen, afgezien van het door Waterstudio.NL beschikbaar gestelde beeldmateriaal, in de sectie in de media berusten bij de vermelde bronnen.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Waterstudio.NL teksten en beeldmateriaal van deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derden ter beschikking te stellen.

Teksten & beeldmateriaal
Waterstudio.NL

Website ontwerp & realisatie
Goedschiks - interactieve ontwerpen


Waterstudio.NL lead by Koen
Olthuis, is specialized in
architecture, urban 
planning
and research related to

living, working and recreation
on water.

Join the team,
apply for an internship
 

info@waterstudio.nl
+31 70 39 44 234
+31 70 26 010 96


 

Twitter Koen OlthuisFacebook Koen Olthuis YouTube Waterstudio.NLLinkedIn Waterstudio.NL